top of page
Untitled

Królestwo Turetii

Podziel się swoimi przemyśleniami

Home: Witaj

Co to mikronacja?

Court

Mikronacje

Państwo wirtualne, mikropaństwo, mikronacja – społeczność internetowa zajmująca się symulacją państwa w warunkach wirtualnych.


Czasami ogranicza się ona tylko do wybranych sfer, w zależności od zamysłu twórcy. Niektóre mikronacje skupiają się na działalności gospodarczej w systemach opartych na mniej lub bardziej zaawansowanych skryptach, inne z kolei największy nacisk kładą na prowadzenie polityki, tworzenie praw itp.

Business Team

Historia mikronacji na świecie

Prawdopodobnie pierwsze państwo wirtualne powstało w Stanach Zjednoczonych już na początku lat 80. ubiegłego stulecia i nosi nazwę Królestwo Talossa. Tego typu państwa powstawały głównie na zachodzie poprzez ogłaszanie „niepodległości” przez pojedynczych właścicieli farm (Kingdom of Molossia) czy też londyńskich mieszkań (Kingdom of Lovely).


Taka forma aktywności zyskała jednak dużą popularność dopiero po rozpowszechnieniu się internetu. Wówczas to w przypadku większości z nich pojawiła się możliwość zostania obywatelem na odległość. Spowodowało to powstanie także pierwszych mikronacji, które nie były związane z realnymi terytoriami i egzystowały wyłącznie w sieci. Wtedy też powstały pierwsze mikronacje w Polsce.

Court

Historia państw wirtualnych w Polsce.

Zalążkiem ruchu państw wirtualnych w Polsce stało się utworzone w 1995 roku Wolne Miasto Evilstone. Jego twórcy co prawda nie zdawali sobie jeszcze sprawy z istnienia ruchu mikronacji, nie określali więc się tym terminem, jednak formalnie projekt ten spełniał większość najczęściej wymienianych cech wirtualnego państwa.

Pierwsze faktyczne polskie państwo wirtualne zostało utworzone przez TomBonda w sierpniu roku 1998 - było to Królestwo Dreamlandu. 25 maja roku 2002 powstała Sarmacja. We wrześniu tego samego roku powstało również Królestwo Scholandii. Te trzy państwa nazywane były przez długi czas „wielką trójką wirtualnego świata”, obecnie nazwa ta wyszła z użycia.

Początkowo istniały dwa rywalizujące rodzaje państw. Pierwszy rodzaj, oparty głównie na wzorach zachodnich, dążył do ograniczenia państwa do roli listy dyskusyjnej, usuwał w cień kwestię stron i przeciwstawiał się próbom symulacji gospodarki, reprezentowany był przez m.in. Leblandię. Do legendy przeszedł tzw. Traktat Brunlandzki, podpisany przez państwa z tej grupy, a który zastrzegał wyłączne prawo posługiwania się określeniem "mikronacja" państwom o stronach opartych wyłącznie na statycznym HTML, nie korzystających z PHP czy tym bardziej ze skryptów SQL na których oparte są w większości systemy gospodarcze. Te państwa często należały do organizacji międzynarodowych skupiających mikronacje zachodnie.

W opozycji do nich stały państwa takie jak Dreamland, a następnie także Sarmacja i Scholandia. Odchodziły one od lansowanej przez pierwszą grupę idei ubogiej oprawy stron internetowych, a także wprowadzały większy zakres demokracji, zmniejszając kontrolę obywatela przez władzę. Tym samym bardziej stymulowały one jego aktywność, dlatego też w krótkim czasie wyprzedziły one państwa pierwszej grupy, spychając je w obecnej rzeczywistości politycznej v-świata na całkowity margines.

Generalnie z postępem czasu pojawia się coraz więcej państw demokratycznych, a istniejące państwa również w tym kierunku ewoluują. Zwykle jednak, choć nie zawsze, istnieje w takim państwie przynajmniej jedna postać lub funkcja, która trzyma pieczę nad stronami internetowymi i miejscami publicznymi danego państwa, mająca w teorii możliwość przejęcia pełnej władzy, co jednak zdarza się rzadko - przykładem może być tu los Republiki Baridas, która po przeprowadzeniu referendum przekształciła się w Królestwo, związane dawniej[2] z Księstwem Sarmacji unią personalną, ustanawiającą Księcia Sarmacji Królem Baridasu[3].

Dawniej większość polskich państw wirtualnych należało do wirtualnego odpowiednika ONZ - Organizacji Polskich Mikronacji[4]. Obecnie do najbardziej rozwiniętych polskich państw wirtualnych należy wspominane Księstwo Sarmacji, Królestwo Dreamlandu oraz Państwo Kościelne Rotria.

Home: Mikronacje

Królestwo Turetii — informacje

Królestwo Turetii jest nowym państwem na scenie polskich mikronacji.

Zachęcamy do rejestrowania się na naszym forum. Dla nowych obywateli mamy przewidziane specjalne nagrody. Home: Info
bottom of page